بخش خبر فارسی آرین
مرور رده

زنان

مقاومت مادران صلح

جمع کثیری از اعضای گروه مادران صلح در ادامه نگرانی‌ها از سرنوشت رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذا…

انجمن قلم سوئد:

انجمن قلم سوئد روز گذشته با انتشار بیانیه ای بازداشت صدیقه وسمقی شاعر و نویسنده ایرانی مقیم این کشور را محکوم کرد و…