مرور رده

جهان

افتخار آفرینی جان کرد

فریدون درخشانی شناخته شده به کوچر بیرکار ریاضیدان کرد روژهلات، روز گذشته موفق به کسب مدال فیلدز ،معتبرترین جایزه…

تبرئه یک داعشی در دادگاه ترکیه

در حالی که نخست وزیر استرالیا خواهان استرداد نیل پراکاش به دلیل عضویت در گروه تروریستی داعش به این کشور شده است،…