مرور رده

جهان

تبرئه یک داعشی در دادگاه ترکیه

در حالی که نخست وزیر استرالیا خواهان استرداد نیل پراکاش به دلیل عضویت در گروه تروریستی داعش به این کشور شده است،…

درگیری مسلحانە در نیکاراگوئه

تظاهرات دانشجویان مخالف دانیل اورتگا رییس جمهور نیکاراگوئە با حملە شبەنظامیان مسلح بە خون کشیدە شد. در این درگیری…