بیست و شش نظامی اشغالگر ترکیه در حملات گریلایی کشته شدند

گریلاهای کردستان در جریان عملیات انقلابی علیه مواضع ارتش ترکیه موفق شده اند که 26 تن از نیروهای اشغالگر را از پای درآورند. نیروی مدافع خلق طی گزارشی که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده جزئیات درگیری‌ها را بیان کرده است.

سزایی تمللی خواستار رفع انزوای امرالی و نجات جنگل‌های درسیم شد

سزایی تمللی، ریاست مشترک حزب دمکراتیك خلق‌ها که به شهر رحا در شمال کردستان رفته بود طی سخنرانی در یک مراسم گفت تا زمانی که به منزوی‌سازی اوجالان در زندان امرالی پایان داده نشود، اعیاد به خیر و خوشی برگزار نخواهند شد. او همچنین جلوگیری حزب…