ترک توتال فرانسه از پارس جنوبی

پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم ها شرکت توتال فرانسه اعلام کرده بود که از پروژه پارس جنوبی کنار می کشد. در همین حال بیژن نامدار زنگنە وزیر نفت ایران نیز گفتە فرایند جایگزینی شرکت دیگر در حال انجام است.