پنهان کاری مقامات ایران از ابعاد فاجعە سنە

بە دنبال برخودر تانکر حامل نفت خام با اتوبوس مسافربری در شهر سنە کە مرگ و جراحات شماری را در پی داشت، تصاویر جدیدی منتشر شدە کە ابعاد این حادثە را بیش از پیش عیان میکند.

پروژه‌ ‌کودار و پژاک جهت اقدام برای دموكراتيزه ‌كردن ايران

جامعه دمکراتیك و آزاد شرق کردستان، کودار و حزب حیات آزاد کردستان، پژاك یک نقشه راه مشترک برای دمکراتیزه کردن ایران منتشر کرده اند. در مقدمه این نقشه راه، به بحران‌های فراگیر کنونی و خطر جنگ و فروپاشی پرداخته شده است.

ریاست مشترك ک.ج.ك: بارزانی باید بخاطر اظهاراتش در حمایت از ترکیه پاسخگوی تاریخ باشد

بسه هوزات ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان به اظهارات اخیر نچیروان بارزانی که پ.ک.ک را اشغالگر خوانده بود پاسخ داد.وی تأکید کرد بارزانی و هم فکران او باید پاسخگوی تاریخ باشند.