نیروهای سوریه دمکراتیك به شهرک دشیشه رسیدند

نیروهای سوریه دمکراتیك در ادامه پیشروی‌های خود بسوی مرز عراق موفق شدند یک منطقه دیگر را از چنگ گروه ضد بشری داعش آزاد کنند. مبازران هم اکنون وارد شهرک مرزی "دشيشة" شده اند.

پژاک: حمله به قندیل جنگی پیشاپیش شکست‌خورده است

مجلس حزب حیات آزاد کردستان در بیانیه ای هجوم نظامی ترکیه به قندیل را از هم اکنون شکست خورده توصیف کرده و در عین حال اشخاص و نیروهای سوسیالیست و دموکراتیک ایران را به واکنش علیه تجاوز دولت ترکیه فراخوانده است.

سوزدار آوستا نسبت به اشغال اقلیم کردستان توسط ترکیه هشدار داد

سوزدار آوستا عضو شورای ریاست کل کنفدرالیسم جوامع کردستان در رابطه با عملیات نظامی ترکیه در مناطق تحت حفاظت گریلاهای کردستان اعلام کرد که هدف اصلی آنکارا اشغال خاک اقلیم کردستان و عراق است. او جوانان کرد را دعوت به مبارزه با نیروهای اشغالگر…

نیروهای امنیتی ترکیه به مراسم خاکسپاری قربانیان آ.ک.پ حمله کردند

به دنبال قتل شماری از حامیان حزب دمکراتیك خلق‌ها توسط نمایندگان حزب حاکم ترکیه در شهر پرسوس، نیروهای امنیتی به مراسم خاکسپاری جانباختگان نیز حمله کردند. سزایی تمللی ریاست مشترک ه.د.پ به همراه جمعی از نمایندگان سازمان‌های مدنی با سفر به…