حمایت وکلای چپ آلمان از عفرین

جمعی از وکلای حزب چپ مجلس آلمان ضمن تبریک نوروز باستانی بە خلق کرد اعلام کردند حمایتهای آنان از عفرین همچنان ادامە دارد.

آلدار خلیل : مقاومت عفرین ضامن ماندگاری ماست

آلدار خلیل ریاست مشترک شورای رهبری تو-دم شب گذشتە در خصوص آخرین وقایع عفرین گردهمایی در شهر رمیلان شمال سوریە برگزار کرد. او گفت، این یک واقعیت است کە ما همانند رژیم ترکیە از سلاحهای سنگین و هواپیماهای جنگی برخوردار نیستیم، اما سلاح سنگین…