نیروی مدافع خلق: در جولمرگ و برادوست 20 نظامی کشته شدند

آخرین خبرها از پرسوس حاکی از هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی به مراسم خاکسپاری شن‌یاشار است که توسط مأموران مسلح دولتی کشته شد. تنش‌ها در محل آرامگاه تاکنون نیز ادامه دارد. و اما در جریان آخرین درگیری‌ها در کردستان دستکم 20 نظامی اشغالگر ترکیه…

آمد شاهو: تنها اپوزیسیون واقعی در ایران خود مردم هستند

آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان، در یادداشتی آخرین تحولات ایران و منطقه را مورد ارزیابی قرار داده و تنها راهکار واقعی برای مقابله با سرکوب داخلی و همچنین جلوگیری از مداخله‌ی نیروهای خارجی در ایران را اتحاد میان نیروهای چپ‌گرا و…

واکنشهای جهانی بە بازداشت نسرین ستودە

بە دنبال بازداشت سرزدە نسرین ستودە وکیل دادگستری، سازمان دیدبان حقوق بشر، مدیر کمیتهٔ حقوق بشر پارلمان اروپا، نایب‌رییس پارلمان اروپا و همچنین وزارت خارجە ایالات متحدە امریکا در بیانیەهایی جداگانە خواستار آزادی بی قید و وی شدند.