خبر

صدای انفجار و لرزش زمین در خرم‌آباد مردم را وحشتزدە بە خیابانها کشاند

ساعت ٢٢ دوشنبە شب بە وقت محلی، شنیدە شدن صدای انفجاری مهیب و لرزش زمین در شهر خرم‌آباد مرکز استان لرستان، مردم این شهر را وحشتزدە بە خیابانها کشاند.

ابتدا برخی رسانەهای داخلی ایران با توجە بە گزارشهای محلی دربارە لرزش زمین، از وقوع زلزلە در در این منطقە خبر دادند؛ اما پس از آنکە موسسە ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد کە هیچ زلزلەای را ثبت نکردە است، حدس و گمانها دربارە احتمال انفجار در شهر خرم‌آباد بیش از پیش افزایش یافت.

مقامات محلی لرستان نیز در گفتگو با رسانەهای دولتی، وقوع زلزلە را منتفی دانستند اما در مورد احتمال انفجار سخنانی بعضا ضد و نقیض بر زبان راندند.

مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان در همان دقایق اولیە بە خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتە بود "احتمال وقوع انفجار دور از انتظار نیست".

اما احسان یاوری معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در گفتگو با خبرگزاری "تسنیم" وابستە بە سپاه پاسداران "وقوع انفجار" را تکذیب کرد. وی با این حال گفتە است کە برای بررسی موضوع ستاد مدیریت بحران تشکیل شدە است.

در همین حال، روزنامه شرق نیز به نقل از یک روزنامه‌نگار محلی نوشت: "لرزش زمین احساس کردیم اما هرچه چک می‌کنیم دلیلش هنوز مشخص نیست و در سایت‌های لرزه نگاری هم هنوز چیزی ثبت نشده است. منتظر واکنش مسئولان هستیم."

برو بە دکمە بالا