خبر

ارسال تجهیزات نظامی به زاهدان در آستانه سالروز جمعه خونین

خبرگزاریهای بلوچستان از تشدید جو امنیتی نظامی از طریق کندن خندق در اطراف زاهدان و ارسال تجهیزات نظامی به این شهر در آستانه سالروز جمعه خونین خبر دادهاند.

به گزارش خبرگزاری رسانک در آستانه سالگرد کشتار مردم زاهدان و جمعه خونین، دستگاه های نظامی و امنیتی علاوه بر تقویت ایست و بازرسی ها و افزایش نیروهای خود در زاهدان، با خودروهای سنگین مشغول حفر کانالهای عمیق همانند خندق و ایجاد خاکریز در اطراف این کلانشهر هستند که رفت و آمد شهروندان را مختل می کند.

رسانک به نقل از شهروندان زاهدانی نوشته است، این شهر اکنون بیشتر شبیه یک پادگان شده و حکومت نظامی است که بصورت رسمی رفت و آمد شهروندان ممنوع اعلام نشده اما در عمل شرایط سختگیرانه ای از سوی دستگاه های امنیتی و نظامی در این شهر حاکم شده که زندگی عادی شهروندان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

خبرگزاری حال وش نیز در گزارشی اعلام کرده که صبح امروز ۴ مهرماه ۱۴۰۲، دستکم شش کامیون نظامی حامل تجهیزات جنگی و ۹ دستگاه اتوبوس حامل نیروهای امنیتی و نظامی از استان هرمزگان به سمت شهرهای بلوچستان اعزام شده اند.

برو بە دکمە بالا