خبر

متهم‌شدن مکرون بە خیانت و پایمال‌کردن آرمان‌های فرانسه

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه روز جمعه ٨ دسامبر (١٧ آذر)، در کاخ الیزه میزبان یهودیان این کشور بود و همراه آنها در جشن اخلاص (حنوکا) شرکت کرد و شمع روشن کرد. شاید در آن لحظه فکرش را هم نمی‌کرد، اما به سرعت متهم شد کە بە فرانسه خیانت کردە و آرمان‌های این کشور را پایمال کردە است.

فرانسه کشوری است کە به جدایی سیاست‌اش از دین می‌بالد و خود را پیشگام لائیسیتە می‌داند. به همین دلیل روشن‌کردن شمع و جشن‌گرفتن رئیس‌جمهوری با یهودیان بە سرعت در فضای مجازی پیچید و او از سوی سیاست‌مداران احزاب مختلف و حتی حزب خودش بە خیانت متهم شد.

در این مراسم مکرون از خاخام اعظم فرانسه دعوت کرده بود تا با حضور در الیزه شمع آغاز جشن حنوکای یهودیان را روشن کند.

جامعه یهودیان فرانسه در این مراسم از تلاش‌های رئیس جمهوری فرانسه علیه یهودستیزی نیز تقدیر کرد. اما هیچ‌کدام از این‌ها نتوانست کە خشم عمومی بە نسبت مکرون را کم کند.

فرانسوی‌های معترض از هر طیفی می‌گویند رئیس‌جمهور با اجازه دادن به برگزاری مراسم مذهبی در کاخ الیزه به سکولاریسم و لائیسم جمهوری فرانسه خیانت کرده است.

الکسیس کوربییه، از سیاست‌مداران چپ شناختە شدە در فرانسه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفتە است: ‌«آیا مکرون همین کار را برای سایر ادیان انجام خواهد داد؟ برخی بله، برخی نه؟ این یک راه خطرناک است.»

رسانه‌های فرانسوی می‌گویند کە بعد از شروع جنگ غزه، یهودی‌ستیزی در فرانسه افزایش یافتە است.

برو بە دکمە بالا