خبر

دو شهروند جنوب کوردستان در نتیجه حمله ترکیه اشغالگر جان باختند

بر اساس گزارش رسانه‌های جنوب کوردستان، در اثر حمله ارتش ترکیه اشغالگر به روستای "کافیه" در شهر آکری، دست کم دو شهروند کورد جان باختند.

خبرگزاری روژنیوز، کە مرکز آن در سلیمانی جنوب کوردستان است، از کشته‌شدن یک پیشمرگه و مفقود شدن دو پیشمرگه در نتیجه بمباران ترکیه اشغالگر خبر دادە است.

در همین حال برخی دیگر از رسانه‌های جنوب کوردستان از کشته شدن دو شهروند به نام های "بشیر عمر" و "عارف طه" خبر دادەاند.

دولت اشغالگر ترکیه به طور مستمر خاک جنوب کوردستان را مورد تعرض قرار می‌دهد و نقاط مختلف را هدف قرار می‌دهد. بیشتر این اشغال‌گری‌ها همکاری خانوادە بارزانی و حزب دمکرات کردستان (KDP) انجام می‌شود.

مراکز حقوق بشر می‌گویند ترکیه حداقل ٧٠ مرکز نظامی و جاسوسی در جنوب کوردستان دارد.

در این راستا حزب دمکرات کوردستان نقش پیش قراول ارتش ترکیه را بازی می‌کند. اسناد منتشر شدە توسط حزب کارگران کوردستان نشان می‌دهد کە حزب دمکرات کوردستان در ماه‌های گذشتە مشغول ساخت جادە و پل برای ارتش ترکیه بودە است.

برو بە دکمە بالا