خبر

صالح نیکبخت: روند رسیدگی مجدد به پرونده حاتم اوزدمیر بیطرفانه نیست

سازمان حقوق بشر ایران گزارشی در مورد وضعیت حاتم اوزدمیر زندانی سیاسی اهل شمال کردستان منتشر کرده که در ایران به اعدام محکوم شده است. محمدصالح نیکبخت، وکیل این زندانی سیاسی در مصاحبه با وبسایت این سازمان، اعتراض خود با حکم اعدام موکلش را بیان کرده و میگوید با وجود آنکە پیشتر حکم اعدام در دیوان عالی نقض شدە است، اما دادگاه انقلاب اورمیە بار دیگر این حکم صادر شدە است. او می‌گوید رسیدگی بە پروندە این زندانی سیاسی کورد بی‌طرفانە صورت نگرفتە است.

حاتم یک گریلای نیروهای مدافع خلق، "هـ.پ.گ" بود که تیرماه ١٣٩٨ در حین عبور از حدود مرزی ماکو توسط نیروهای مسلح ایران به اسارت گرفته شد.

حکم اعدام در زندان اورمیه در حالی به او ابلاغ شده که سازمان حقوق بشر ایران اشاره میکند دیوان عالی کشور پیشتر حکم اعدام این زندانی سیاسی را شکسته بود.

نام قاضی دادگاه انقلاب اورمیه که حاتم اوزدمیر را به اعدام محکوم کرد، "رضا نجفزاده" است که پیش از این، صدور حکم اعدام برای شماری از زندانیان سیاسی از جمله منصور رسولی، محمد خضر نژاد، نسیم نمازی، وفا هناره و آرام عمری بردیانی را در کارنامه خود دارد.

روز چهارم اردیبهشت سال جاری، او در حالی حاتم را غیابی به اتهام بغی به مرگ محکوم کرد که نهتنها وکلای او خبر نداشتند، بلکه به شهودی استناد شد که در صحنه درگیری نبودند. قاضی شهادتهای پیشین به نفع حاتم که بر عدم استفاده وی از سلاح تاکید داشت را نادیده گرفت.

محمدصالح نیکبخت، وکیل این زندانی سیاسی در یک مصاحبه اختصاصی درخصوص اتهام وی به سازمان حقوق بشر ایران گفته "در قانون مجازات اسلامی شرط اینکه فردی عنوان باغی پیدا کند این است که فرد حتما از سلاح خود استفاده کرده باشد.

این در حالی است که حاتم اصلا از سلاح خود استفاده نکرده و مضاف بر آن، دادیار داسرای دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور هم قبلا به سه دلیل اعلام کرده است که اتهام بغی متوجه حاتم اوزدمیر نیست."

این وکیل دادگستری با بیان اینکە کسی کە پروندە در دست کسی قرار گرفتە کە با بی‌طرفی بە آن رسیدگی نکردە، گفتە است، "باید به شکلی بیطرفانه به این پرونده رسیدگی شود."

"از طرف دیگر، رأی صادر شده از سوی دادگاه انقلاب ارومیه دو صفحه است که یک صفحه از آن، از روی رأی دادگاه انقلاب خوی کپی شده است.

در صفحه دوم این رأی هم اعلام شده که متهم تا آخرین لحظه به درگیری ادامه داده است در صورتی که قبلا در تحقیقات انجام شده، اعلام شده بود حاتم بههیچوجه از سلاح خود استفاده نکرده است."

این وکیل دادگستری درمورد اقدامات دولت ترکیه برای حمایت از شهروندشان گفته "تا جایی که من اطلاع دارم، دولت ترکیه یا کنسولگری این کشور در ایران در این مورد اقدامی انجام ندادهاند و با توجه به موارد پیشین، حتی اگر گریلاهای پ. ک. ک در ایران از اعدام نجات پیدا کنند یا پس از پایان محکومیت حبس به ترکیه بازگردند، پس از بازگشت به این کشور مجددا بازداشت شده و به مجازاتهای سنگین محکوم خواهند شد."

برو بە دکمە بالا