خبر

بی‌‌اطلاعی از سرنوشت پوریا و شجاع منتی دو برادر زندانی سیاسی کورد یارسانی

دو برادر زندانی کورد یارسانی بە نام‌های پوریا و شجاع منتی، اهل شهر صحنه در استان کرماشان که در چند روز گذشته در جریان معرفی روزانه خود به زندان باز "چشمه سفید" کرماشان مراجعه کرده بودند، مجددا بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند.

بە گزارش شبکە حقوق بشر کوردستان، این دو برادر در آبان ١۴۰۱، در بحبوحە جنبش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی در آبان، بەدلیل شرکت در مراسم بیست‌ویکمین سالگرد جان‌باختن سید خلیل عالی‌نژاد از هنرمندان و رهبران جامعە یارسان، بازداشت و بە یک سال حبس محکوم شدە بودند، در ماههای گذشته در قسمت رای باز زندان چشمه سفید کرمانشاه درحال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.

یک منبع مطلع بە این شبکە حقوق بشری گفتە است: این دو برادر کە باید بە صورت روزانه خود را بە مسئولین زندان معرفی میکردند، چند روز پیش بە صورت معمول برای اعلام حضور بە زندان چشمە سفید مراجعە کردە بودند، اما از سوی نیروهای امنیتی مجددا بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند.

از دلیل بازداشت این دو شهروند کورد یارسانی و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.

مراسم بیست و یکمین سالگرد جان باختن سید خلیل عالی‌نژاد، هنرمند سرشناس و از رهبران جامعه یارسان که در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در شهر صحنه برگزار شد، متاثر جنبش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی به صحنه اعتراضات مردمی تبدیل گشت.

نیروهای نظامی-امنیتی حاضر در محل در پاسخ به شعارهای مردم با پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک گلوله شرکت‌کنندگان را مورد حمله قرار دادند و تعداد زیادی از حاضران در این مراسم را بازداشت کردند.

فضای شهر صحنه تا چند روز پس از این مراسم همچنان امنیتی بود.

یک روز پس از این مراسم خبرگزاری‌های حکومتی از کشته شدن نادر بیرامی از مقامات بلندپایه امنیتی شهر صحنه در جریان این مراسم خبر دادند.

پوریا و شجاع منتی به همراه تعدادی دیگر از شهروندان یارسانی از جمله رضا رسایی در آبان و آذر ۱۴۰۱ بازداشت شدند.

پوریا منتی منجق تپه وشجاع منتی منجق تپه به اتهام «اخلال در نظم عمومی» از طریق جنجال و هیاهو و «ایراد ضرب و جرح عمدی» از سوی شعبه ۲ دادگاه کیفری کرمانشاه به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

این دو شهروند یارسانی در ماه‌های گذشته برای اجرای حکم به دادگاه احضار و ادامه حبس آنها به رای باز (اشتغال در خارج از زندان بسته) و معرفی روزانه خود به زندان چشمه سفید تبدیل شد.

برو بە دکمە بالا