پایش

پایش ٢٠١٩/٠١/١٠ – میهمانان برنامه: هێمن سیدی – صلاح عباسی – منصو رزاقی – منصور سهرابی

وەشانی ڕاستەوخۆ