هەواڵ

هۆشدار کۆمیتەی ئکۆلۆژیک کۆدار لە باوەت قەیرانەیل ژینگەیی لە ئێران و ڕووژهەڵات کوردستان

کۆمیتەی ئکۆلۆژی کوومەڵگەی دمۆکراتیک و ئازاد ڕووژهەڵات کوردستان کۆدار لە داخویانێگ لە بارەی ژینگە ئعلام کردیە: ڕژیم ئێران گشت مەسئەلەیل ژینگەیی لە مەرز قەیران بردیەسە بانتر و بیەسە مەمەر کارەسات مرووڤی و ژینگەیی. چویگە ئێرنگە ئێران لە هەیمەی هەڵوژانن "کوومەڵگەی کائوتیک، یا کوومەڵگەی دمۆکراتیک-ئکۆلۆژیک جی گردیە.

ئی کۆمیتە لە دریژە وەتیە: بێ گومان گشت قەیرانەیل ژینگەیی لە قەیران سیاسی-ئەمنیەتی وەدی هاتێ دەس ڕژیم دەسەڵاتدار دەسوەپی کردیە و لە ڕووژهەلات کوردستان، توانیەد تا مەرز پاکسازی و کوومەڵکوشی فەرهەنگی-ژینگەیی بچوودە نوا.

"لەبەین بردن مەرزەیل خاون بەرهەم ڕووژهەلات کوردستان وە خاتر مین گوزاری جەنگ ئێران-عەراق، چەپاوڵ کردن سەڕچەمەیل ئاو وە ئستفادە لە سەدسازیەیل ئەمنیەتی و مافیایی سپای پاسدارەیل، هەناردە کردن ئاماجدار ئاوەگان، لە بەین بردن چەمەیل، لەبەین بردن جەنگەلەیل لە ڕێ کانونەیل مافیای چوو دەسەڵات، تون تر کردن ملیتاریزە کردن دەیان سلە ک بەشێگێ، چەپاوڵ کردن سەرچەمەیل سرووشتی و کاول کردنە، گشت چشتێگ لە ئاست فاجعە بردیەسە بان."

کۆمیتەی ئکۆلۆژی کۆدار وە ئعلام ئەوەیگە ئێران وڵاتێگە وە ئقلیم وشک و دەریاچەیل و تاڵاوەگان دێرن وشک بن، وەتیە: ڕژیم وە تونتر بیێن گیچەڵەیل ئقلیمی و لەبەین چیێن خاک و پێسی هەوا، گشت حەوزەیل ئکۆسیستم، کردیەسە یانکەیگ سیاسی ئەڕا جووڵ کردن ئاواییەگان، کووچەیل زوورەکی و گووڕانن بافت جەمعیەتی، فرەتر کردن فەقر و دەرگیری، وە شیوەیگ بوودە فرەتر بیێن مشت و مڕ نەتەوەیی و پاکسازی خەڵقی.

"تەنانەت سەرکوت چالاکەیل مەدەنی ژینگە و ئەمنیەتی نیشاندان چالاکیەیل سازمانەیل ژینگەی ڕووژهەڵات کوردستان، وە گوورەی بەرنامەڕێژیەیل ئەمنیەتی-سیاسی ئەنجام گرێد."

ئی کۆمیتە باوەر دێرێد ک تەنیا خود خەڵقەیل و کوومەڵگایەیل ڕووژهەڵات کوردستان و ئێران وە بەرنامەیل جیاجیا و جویلەیل خودبونیاد مەدەنی، توانن نواگیری لە دەرئەنجامەیل کاولکارانەی سیاسی ڕژیم توتالیت بگرن.

"وە دڵنیایی زانست، ئکۆلۆژی و ئاگاهی ئەو ئەنازە پێشکەفتیە ک جمشتەیل ئازادی ئکۆلۆژیک، ئەوە وە خاڵ سەرەکی موبارزەیل ئازادیخوازانەیان جێ بیەن. ڕێبەر ئاپۆ ژینگە وە تەنیعەت یەکم و کوومەڵگە وە تەبیعەت دویم ناوبەید ک هەبوین یەکێگ لە ئەوانە وە بێ ئەوەگەی ترەگ ئمکان نەیرێ. کوومەڵگەی کۆمۆناڵ ژینگەگەرا لە نووڕین ڕێبەر ئاپۆ، هەوەجەی وە ئکۆئقتسادێگ دێرێ."

"ئاماج ڕێبەر ئاپۆ لە دیاری کردن پارادایم کوومەڵگەی دمۆکراتیک و ئکۆلۆژیک لە سەر بنەوای ئازادی ژن، هەر ئیەسە. چویگە کوومەڵگەیگ جوور ئێران و ناوچەیگ وە جوور ڕووژهەڵات ناوەراس ک وە مدوو چەقین لە دەورانێگ جەنگ زەدە و کاولکاریەیل ژینگە دێرێ لە بەین چوود، تەنیا وە بنەواگردن پارادایم ڕێبەر ئاپۆ توانێ وە رزگاری و ئازادی ویر بکریەد."

کۆمیتەی ئکۆلۆژی کۆدار لە ئاخرە جەخت کردیە ک هاودەنگ سازی جمشتەیل ئکۆلۆژیک کوومەڵگەی مەدەنی، تەنیا ڕێ ئەڕا وسانن ماشین ڕژیم ئێران لە بوار کاولکاری ژینگەس.

بڕۆ بۆ دوگمەی سەرەوە