هەواڵ

کۆمیتەی دین و باوەڕیەیل کۆدار: موبارزە ئەڕا ئازادی و دمۆکراسی، وە جەژن ڕەمەزان مانای ڕاسەکانی بەخشێد

کومیتەی دین و باوەڕیەیل کوومەڵگەی دموکراتیک و ئازاد ڕووژهەڵات کوردستان کۆدار لە داخویانێگ جەژن ڕەمەزان لە گشت موسەڵمانەیل واورێز ڕووژهەڵات کوردستان و ئێران پیرووز کرد.

کومیتەی دین و باوەڕیەیل کۆدار لە داخویانیەگەی سەروار پیرووز کردن جەژن ڕەمەزان ئعلام کرد: گەل کورد لە وەختیکا مانگ ڕەمەزان نا پشت سەر ک وە جمشت ئازادیخوازانەی خوەی توانستیە لە وەرانوەر زوڵم، زوور و ستەم بەرخوەدان بکەی.

گەل کورد لە هەر چوار بەش کوردستان ئیمساڵیش وەگەرد سیاسەتەیل کوومەڵ کوشی و هێرشەیل زاڵمانەی دژمن رویوەروی بی و هەر چەنیش، ساڵ سەختێگ نا پشت سەر ئەمانێ لە نەورووز، دەنگ ئازادیخوازانەی گەلەکەمان شنەفتیم.

کۆمیتەی دین و باوەریەیل کۆدار وەتیە: ئیمساڵ وە شیوەی تایوەت خاوەنداری لە کەمپەین ناونەتەوەیی ئازادی ئەڕا عەبدوڵا ئۆجالان و چارەسەری سیاسی ئەڕا مەسئەلەی گەل کورد کردن و هەرمای هانە مەیدان و موبارزە کەن.

بێ گومان هەوەجەس دەسکەفت ئی بەرخوەدانە لە جەژنێگ وە جوور جەژن ڕەمەزان،، جەژن بگریەد و بوودە خەمیر مایەی راسەگانی بەرخوەدان ئەڕا یەکیەتی گەل لە وەرانوەر کوومەڵکوشی دوژمن.

هاووەخت نە وەتن خەڵقمان لە ڕووژهەڵات کوردستان وە هەڵوژاردن رژیم ئێران، جواوو دیان شکەنێگ وە سیاسەت کوومەڵکوشی، ئێعدام، شکەنجە و ژن کوشی بی.

وەئی مدووە خەڵقمان لە ڕووژهەڵات کوردستان و ئێران موبارزەی خوەیان فرەتر بکەن و جواوو هازدارترێگ بیەنە ڕژیم ئیران.

کومیتەی دین و باوەڕیەیل کۆدار لە ئاخرا داخویانی وەت، موبارزە ئەڕا ئازادی و دمۆکراسی، مانای راسەکانی دەیدە جەژن ڕەمەزان و داوا لە گەل کورد کەن خاوەنداری لە جمشت ئنقلابی ژن ژیان ئازادی بکەن.

بڕۆ بۆ دوگمەی سەرەوە