بەرنامەکان

ژینگە پارێزی JÎNGEH PARÊZÎ

ژینگە پارێزی 23-01-2021 JÎNGE PARÊZÎ

ژینگە پارێزی 23-01-2021 JÎNGE PARÊZÎ

    

IMDB: /10 votes

تەقاندنەوەی مین و کاریگەری لەسەر ژینگە پێشکەشکار: سەروەر قەرەداغی

ژینگە پارێزی 16-01-2021 JÎNGEH PARÊZÎ

ژینگە پارێزی 16-01-2021 JÎNGEH PARÊZÎ

    

IMDB: /10 votes

بازرگانی کردن بە ئاژەڵ و باڵندەی کێوی پێشکەشکار : سەروەر قەرەداغی

ژینگە پارێزی 09-01-2021 JÎNGEH PARÊZÎ

ژینگە پارێزی 09-01-2021 JÎNGEH PARÊZÎ

    

IMDB: /10 votes

سەرەوەر قەرەداغی

ژینگە پارێزی 02-01-2021 JÎNGEH PARÊZÎ

ژینگە پارێزی 02-01-2021 JÎNGEH PARÊZÎ

پێشکەشکار : سەروەر قەرەداغی سوتەمەنی و کاریگەری لەسەر ژینگە

ژینگە پارێزی 26-12-2020 JÎNGEH PARÊZÎ

ژینگە پارێزی 26-12-2020 JÎNGEH PARÊZÎ

    

IMDB: /10 votes

پێشکەشکار ؛ سەروەر قەرەداغی کاریگەری پاتری لەسەر ژینگە

ژینگە پارێزی 19-12-2020 JÎNGEH PARÊZÎ

ژینگە پارێزی 19-12-2020 JÎNGEH PARÊZÎ

    

IMDB: /10 votes

پێشکەشکار ؛ سەروەر قەرەداغی

ژینگە پارێزی 12-12-2020 JÎNGEH PARÊZÎ

ژینگە پارێزی 12-12-2020 JÎNGEH PARÊZÎ

    

IMDB: /10 votes

پێشکەشکار : سەروەر قەرەداغی