بەرنامەکان

تارژەنی ڕەنگ TARJENÎ RENG

تارژەنی ڕەنگ 25-01-2021 TARJENÎ RENG

تارژەنی ڕەنگ 25-01-2021 TARJENÎ RENG

    

IMDB: /10 votes

ئامادەکار و پێشکەشکار: ناجی عەلی میوانی بەرنامە: مینا مهاجر

تارژەنی ڕەنگ 18-01-2021 TARJENÎ RENG

تارژەنی ڕەنگ 18-01-2021 TARJENÎ RENG

    

IMDB: /10 votes

پێشکەشکار : ناجی عەلی میوان : نەسرین کەفشدوزی

تارژەنی ڕەنگ 11-01-2021 TARJENÎ RENG

تارژەنی ڕەنگ 11-01-2021 TARJENÎ RENG

    

IMDB: /10 votes

پێشکەشکار : ناجی عەلی میوان : نگین قادر زادە / وەرزشکار

تارژەنی ڕەنگ 04-01-2021 TARJENÎ RENG

تارژەنی ڕەنگ 04-01-2021 TARJENÎ RENG

    

IMDB: /10 votes

پێشکەسکار : ناجی عەلی میوان : غەریبە حەسەن پوور

تارژەنی ڕەنگ 28-12-2020 TARJENÎ RENG

تارژەنی ڕەنگ 28-12-2020 TARJENÎ RENG

    

IMDB: /10 votes

پێشکەشکار : ناجی عەلی میوانی بەرنامە : شەیدا ڕەحیمی

تارژەنی ڕەنگ 21-12-2020 TARJENÎ RENG

تارژەنی ڕەنگ 21-12-2020 TARJENÎ RENG

    

IMDB: /10 votes

پێشکەشکار : ناجی عەلی میوانی بەرنامە : نینا ڕەحیمی

تارژەنی ڕەنگ 14-12-2020 TARJENÎ RENG

تارژەنی ڕەنگ 14-12-2020 TARJENÎ RENG

    

IMDB: /10 votes

پێشکەشکار : ناجی عەلی