بەرنامەکان

هەوارگەی هونەر HEWARGE

هەوارگەی هونەر 22-12-2020 HEWARGEY HUNER

هەوارگەی هونەر 22-12-2020 HEWARGEY HUNER

    

IMDB: /10 votes

پدرام شەهڵایی میوانی بەرنامە : زانا ئاسیا / ژەنیار

هەوارگەی هونەر 17-12-2020 HEWARGEY HUNER

هەوارگەی هونەر 17-12-2020 HEWARGEY HUNER

    

IMDB: /10 votes

پێشکەشکار: پدارم شەهلایی میوان: ڕزگار مەلا مەحمودی- ژەنیار و ئیتنومۆسکیۆلۆژیست HEWRGEY HUNER

هەوارگەی هونەر 15-12-2020 HEWARGEY HUNER

هەوارگەی هونەر 15-12-2020 HEWARGEY HUNER

    

IMDB: /10 votes

پێشکەشکار : پدرام شەهلایی میوانی بەرنامە : ئیحسان زیرەک / گورانیبێژ