سیاسی

برنامە ویژە

دادخواهی و عدالت انتقالی

مهمان: آناهیتا رحمانی فعال سیاسی و فعال جنبش دادخواهی

مجری: نگین شیخ‌الاسلامی وطنی

برو بە دکمە بالا