خبر

گریلا با عملیاتهایی یاد روکن زلال و تولهلدان گویی را گرامی داشت

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق اعلام کرد کە نیروهای گریلا طی روزهای اخیر چند عملیات علیە نظامیان اشغالگر ترکیە انجام دادەاند.

امروز ٢٦ سپتامبر ٢٠٢٣ اولین سالروز شهادت دو گریلای کوردستان به نامهای دلآرا اورپر معروف به تولهلدان گویی و فرمز حسین معروف به روکن زلال است در چنین روزی طی عملیاتی فدایی ترس برزگی را در دل دشمن ایجاد کردند.

در گزارش امروز هـ.پ.گ ضمن گرامیداشت این دو زن شجاع آپویی آمدە است : سارا و روکن، کە روحیه فدایی آپویی را از صفوف گریلا به کلانشهرها منتقل کردند و در سطح بسیار بالایی این مهم را بهانجام رساندند، زیلانهای دورهی کنونیاند که برای مبارزات جنبش آزادیخواهی خلق کورد پیشاهنگی کردند و نامشان را در تاریخ ثبت نمودند.

مرکز نیروهای مدافع خلق ضمن تجدید پیمان با شهیدان تولهلدان و روکن به عملیات گریلاهای کوردستان با پیشاهنگی یژاستار که طی روزهای ٢٣، ٢٤، ٢٥ و ٢٦ سپتامبر در گرامیداشت این دو شهید راه آزادی انجام گرفتند، پرداخت.

‌در گزارش هـ.پ.گ آمدە است کە در نتیجه این عملیاتها که در بزرگداشت شهیدان تولهلدان گویی و روکن زلال انجام گرفتەاند ٦ اشغالگر کشته و ٢ نظامی دیگر زخمی شدەاند.

مرکز اطلاع‌رسانی هـ.پ.گ همچنین در رابطه با حملات ارتش اشغالگر ترکیه اعلام کردە است کە در روزهای ٢٤ و ٢٥ سپتامبر مناطق شهید دلیل در غرب زاپ و متینا با هلیکوپترهای جنگی بمباران شدەاند.

برو بە دکمە بالا