خبر

ممانعت رژیم ایران از حضور خانواده ژینا امینی در پارلمان اتحادیه اروپا

روز جمعه ٨ دسامبر (١٧ آذر) ماموران رژیم جمهوری اسلامی در فرودگاه "خمینی" تهران مانع از سفر خانوادە ژینا امینی بە کشور فرانسه، برای شرکت در مراسم اهدای جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا شدند. بر ا‌ساس گزارش شبکه حقوق‌بشر کردستان تنها به صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده، اجازه خروج داده شده است. نیروهای امنیتی اعلام کرده‌اند که خانواده امینی ممنوع الخروج هستند و پاسپورت آنها نیز پس از بازجویی توقیف شده است.

به گفتە این شبکه حقوق‌بشری مژگان افتخاری، امجد امینی و اشکان امینی به همراه صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده امینی، قرار بود ساعت ۲ و ۲۵ دقیقه بامداد امروز بنا به دعوت رسمی پارلمان اروپا برای شرکت در مراسم اهدای جایزه ساخاروف در شهر استراسبورگ فرانسه، از فرودگاه "خمینی" تهران به این کشور سفر کنند، اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مانع از خروج خانواده امینی شدند. آنها در نهایت تنها به وکیل مدافع خانواده اجازه خروج داده‌اند.

نیروهای رژیم اعلام کرده اند که خانواده امینی ممنوع الخروج بوده و پس از بازجویی، پاسپورت آنها را نیز توقیف کرده‌اند.

قرار است صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده امینی، بە نمایندگی از خانواده در این مراسم شرکت کند.

پارلمان اروپا جایزه سال ۲۰۲۳ ساخاروف خود را به ژینا امینی و جنبش ژن، ژیان، ئازادی تقدیم کرد.

قرار است روز سه‌شنبه ۲۱ آذر مراسم اهدای این جایزه در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شود.

برو بە دکمە بالا