خبر

اعتصاب غدای فعالان بهائی در زندان اوین

بر ا‌ساس گزارش رسانه‌های حقوق‌بشری "مهوش ثابت" و "فریبا کمال‌آبادی" دو تن از کنشگران حقوق بهائیان ایران، در نامه‌ای از زندان اوین از اعتصاب غذای سه ‌روزه خود از روز شنبه ۱۸ آذر خبر دادند.

این شهروندان بهائی گفتەاند کە برای "احقاق حقوق شهروندی" و در "اعتراض به رویکرد ویرانگر حکومت علیه بهائیان" اعتصاب غدا می‌کنند.

بر أساس قانون اساسی جمهوری اسلامی پیروان آئین بهایی در ایران بە عنوان اقلیت مذهبی رسمی شناخته نمی شوند و از حقوق انسانی و طبیعی خود برخوردار نیستند.

در همین حال نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر و برنده نوبل صلح نیز اعلام کردە کە در همبستگی با این دو فعال بە اعتصاب غذای آنان می‌پیوندد.

در آذر ماه سال گذشته کنشگران بهائی اعلام کردند کە حکم حبس ۱۰ ساله دوم برای مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی صادر شدە است.

جامعه بهائی در اطلاعیه‌ای این حکم را "ظلمی باورنکردنی و بیرحمانه" خواند.

این دو زن بهائی در حالی با حکم دوم خود روبرو شدند، کە دە سال اول محکومیت خود را گذرانده بودند.

در ایران به جز بهائی‌ها، اقلیت‌های مذهبی دیگر همچون پیروان یارسان نیز با محدودیت‌های بسیار مواجه هستند و حقوق‌ آنها به طور سیستماتیک نقض می‌شوند.

دیگر اقلیت‌های مذهبی – آیینی، ملی، جنسی و جنسیتی نیز حقوقشان بە طور جدی پایمال می‌شود.

برو بە دکمە بالا