خبر

طی سال گذشتە ۴۵ کودک کولبر در نوار مرزی کوردستان کشتە و زخمی شدند

کولبرنیوز بە مناسبت روز جهانی مبازرە با کار کودکان،آماری منتشر کردە کە حاکی از جانباختن دستکم چهل و پنج کودک کولبر در نوار مرزی کوردستان تنها طی سال گذشتە است.

امروز ١٢ ژوئن، روز جهانی مقابله با کار کودکان است.این روز اولین بار در سال ۲۰۰۲ از سوی سازمان بین‌المللی کار پیشنهاد و به تصویب رسید.

بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، ۱۵۰ میلیون کودک در سراسر جهان به کار مشغول هستند، بدین معنی که از هر ١٠ کودک در سراسر جهان، یک کودک کار میکند. بدتر از آن نصف این تعداد از کودکان کار در خطرناک ترین اشکال آن به کار گرفته می‌شوند.

کولبر نیوز بەمناسبت این روز در گزارشی بە وضعیت کودکان کولبر جلب توجە کردە ونوشتە است:"طی یک سال گذشته و در بازه زمانی روز جهانی مبارزه با کار کودکان در ١٢ ژوئن سال ٢٠٢۳ تا ۱٢ ژوئن سال ۲۰۲۴، جمعاً ۴۵ کودک کولبر در نوارمرزی کوردستان بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی، شکنجه شدن توسط نیروهای حرسالحدود عراق، سقوط از کوه، سرمازدگی و انفجار مین کشته و زخمی شده‌اند.

از مجموع ۴۵ کولبری که کشته و زخمی شده‌اند، جمعاً دو کودک کولبر با اسامی فاروق علیزاده ١۷ ساله و هستیار عبدالکریمی ١۵ ساله با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی و گیر افتادن در برف و سرمازدگی جانشان را از دست داده‌اند.

یک کودک کولبر نیز بر اثر انفجار مین از ناحیه پا زخمی شده است و یک کودک کولبر نیز بر اثر سقوط از کوه در حین تعقیب و گریز توسط نیروهای هنگ مرزی زخمی شده است.

همچنین در این مدت چهار کودک کولبر توسط نیروهای حرس‌الحدود عراق دستگیر و شکنجه شده‌اند. یک کودک کولبر ١٧ ساله با هویت دانیال مام احمد نیز توسط دادگاه انقلاب اسلامی مریوان به دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ٢ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران و شرق کوردستان وجود ندارد، اما برخی فعالان حقوق کودک آمار تعداد کودکان کار را بین ٢ تا ٧ میلیون نفر تخمین زدهاند.

برو بە دکمە بالا