هەواڵ

لە ناوەن هەر سەد هزار کەس خەڵک باشور کوردستان ، ١١٩ کەس گیرودەی سرەتان بوو

لە شەش مانگ یەکم ئمساڵ، تەنیا لە دو ناخوەش‌خانە‌ی هیوای سڵێمانی ٣٠٢٧ کەس و ناخوەش‌خانە‌ی نانکڵی هەوڵێر ٥٥٠ کەس،لە بوون تۊش هاتن وە سرەتان، کەفتنەسە ئێ دو ناخوەش‌خانە.

گیچەڵ سرەتان لە باشور کوردستان جدیەو ئێ ناخوەشیە هوەجەی وە ئاموزش و پەروەردەی دەوڵەتی و بەرنامەیلێ ئەڕا چونایەتی ژیان وە رەوش دورس ،جور بێهداشت رەوان وە خواردن ئسووڵی و سڵامەتە.

مەردم باشور، خواردنەیلیان پڕ شەکەرەو دۆخانیات جور سیگار و قلیانیش فرە کیشن، ک ئێ دو چشتە خوەی دو بایس سەرەکی تۊش هاتن وە سرەتانە.

کەم بین دۆکتۆر مۆتەخەسس لەبارەی سرەتانیش هەم یێ مدەو تریە ک ناخوەش سرەتانی ،خاس و زۊ وە ناخوەشی خوەی نەرەسیدەو و فرەتر مزەڕەتە پێ ڕەسێ.

وه کار بردن شەکەر ناو خواردەمنیەل ،بێجگە یە بوودە مدەو سرەکی چاخی ،تویەنێ خەتەر تۊش هاتن وە سرەتان سینە ،لێخەرو و پانکراسیش ئەڕا مەردم بوو ک گرفت گیچەڵێگە ک ناو کوردستان باشور دوینیمنوو نیازە وە ئاموزش دێرێ.

هەر ئەوەیشە ب کار بردن سیکار و مەواد دۆخانی ک یەک تر وە مدەویل سرەتانە ک هەر چەن دی گشت زانن ئێ مادە زرەر دێرێ ،بڵام مەسرەفێ وە کوردستان باشور فرە ها بان ک بوودە بایس سرەتان دەم و سۊویە

زیاترەیە ،کەم بین دۆکتۆر مۆتەخەسس سرەتانە ک یەکێ وە گیچەڵەل سرەکی ئێ وڵاتەسە ،فرە وە مەردم ئێرە ک گیرودەی ئێ ناخوەشیە بوون چارەی نێرن بێجگە یە ک بچنە وڵاتەیل هاوسایل کوردستان یا حەتا وڵاتەیل دۊرتریش،چۆن وەیرە هیچ ئمکانات خاسێگ، ئەڕا دەرمان نیە

کارناسەیل ئویشن ئەڕا چارەسەر کردن ئێ گرفتە، لازمە ک ئاماژەی فرەترێ بدریە ئاموزشەیل بێهداشتی و ئەڕا خواردن ساڵم تەبلیغ بکرێ و دەسرەسی مەردم وە دۆکتۆر مۆتەخەسس و بۆنیەیل دەرمانی ئێ وڵاتە تەقویەت بوو .یانە تویەنی بوودە بایس کەم بین سرەتان و خاستر بین ژیان خەلک ئێ وڵاتە.

بڕۆ بۆ دوگمەی سەرەوە